Огранак Електродистрибуција Крагујевац
Адреса:
Слободе бр. 7
Место:
34000 Kрагујевац
Управа (није за пријаву стања):
034 370 082
Факс:
034 370 001
E-mail:
ods.kragujevac@epsdistribucija.rs
Дежурна служба (пријава кварова):
034 307 311, 034 335 195
 
  ЕПС Снабдевање
  Пријава стања
Телефони за пријаву стања:
034 307 233
034 307 234
034 307 367
034 307 359
034 307 238
034 307 371
034 307 244
E-mail за пријаву стања:
prijava.stanja.kg@eps.rs
Шалтери:
034 307 234
Рекламације:
034 307 233
 
  Контакти у деловима огранка
 
 
Огранак Електродистрибуција Пожаревац
Адреса:
Jована Шербановића 17
Место:
12000 Пожаревац
Телефон:
012 223 455, 012 222 398
Факс:

012 211 829

Дежурна сл.:
012 225 345
 
Шалтери:
012 223 455 lok. 221
Рекламације:
012 223 455 lok. 221, 254
  Контакти у деловима огранка
 
 
Огранак Електродистрибуција Смедерево
Адреса:
Шалиначка 60
Место:
11300 Смедерево
Управа (није за пријаву стања):
026 4630 255
Дежурна служба (пријава кварова):
026 613 592, 026 613 594
 
  ЕПС Снабдевање
  Пријава стања
Телефони за пријаву стања:
026 634 462
026 634 463
026 634 466
E-mail за пријаву стања:
prigovori.sd@eps.rs
Рекламације на рачуне:
026 634 463
Остале рекламације:
026 634 471
  Контакти у деловима огранка