Огранак Електродистрибуција Смедерево
 
Огранак Електродистрибуција Смедерево у свом саставу садржи:
Погони
 

Погон Смедеревска Паланка

Адреса:
Радмиле Шишковић 2
Место:
11420 Смедеревска Паланка
Управа (није за пријаву стања):
026 318 095
Пријава кварова
026 310 873
ЕПС Снабдевање – пријава стања:
026 319 095 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
026 320 095 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
026 310 596 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
Е-mail за пријаву стања:
prigovori.sd@eps.rs
Рекламације на рачуне:
026 319 095 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
026 320 095 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
026 310 596 (лок. 104, 107, 117, 118, 114)
Остале рекламација:
026 319 095 (лок. 110)
026 320 095 (лок. 110)
026 310 596 (лок. 110)
 

Погон Велика Плана

Адреса:
Момира Гајића 1
Место:
11320 Велика Плана
Управа (није за пријаву стања):
026 514 717
Пријава кварова:
026 514 402
026 514 047
ЕПС Снабдевање – пријава стања:
026 516 480
026 516 845
Е-mail за пријаву стања:
prigovori.sd@eps.rs
Рекламације на рачуне:
026 516 480
026 516 845
Остале рекламације:
026 514 717