Javne nabavke - 2015.
Uprava
 
 

Окончање започетих поступака набавки

Обавештење о начину окончања започетих поступака набавки након статусних промена бр. 08.01-1.0.0.0.-16476/1-15 од 09.07.2015. године можете прочитати овде.

         
         
         
         
01.02.2016. JN ODS-KG-0225-15: Usluga popravke motornih testera, trimera, kosilica, alata i presa.
  konkursna poziv    
08.02.2016.
odgovor na pitanje
08.02.2016.
izmenjena konkursna
11.02.2016.
odgovor na pitanje
11.02.2016.
izmenjena konkursna
19.04.2016.
Odluka o dodeli Ugovora - PARTIJA 1
19.04.2016.
Odluka o dodeli Ugovora - PARTIJA 2
19.04.2016.
Odluka o obustavi postupka - PARTIJA 3
19.04.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 3
01.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
17.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
29.01.2016. JN ODS-KG-0155-15: Zakup telekomunikacionih linija i Internet.
  konkursna poziv    
20.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora
22.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
12.01.2016. JN ODS-KG-0224-15: Karakterizacija otpada.
  konkursna poziv    
05.02.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
15.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
12.01.2016. JN ODS-KG-0145-15: Relejna zaštita i delovi relejne zaštite sa uslugom ugradnje u postojeće TS.
  konkursna poziv    
04.02.2016.
odgovor na pitanje
10.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
26.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
26.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
06.01.2016. JN ODS-KG-0092-15: Radovi na rekonstrukciji krova po projektnoj dokumentaciji - građevinski radovi - adaptacija i rekonstrukcija prostorija upravne zgrade i enterijer.
  konkursna poziv    
21.01.2016.
odgovor na pitanje
27.01.2016.
odgovor na pitanje
07.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
10.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
31.12.2015. JN 126/2015 PPC: Oprema za 10 kV ćelije za TS 110/10 kV sa uslugom ugradnje (pregovarački 35.1.1).
14.01.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
05.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
31.12.2015. JN ODS-KG-0144-15: Elektroinstalacione i elektronske komponente.
  konkursna poziv    
14.01.2016.
odgovor na pitanje
14.01.2016.
izmenjena konkursna
21.01.2016.
odgovor na pitanje
21.01.2016.
izmenjena konkursna
22.01.2016.
odgovor na pitanje
27.01.2016.
odgovor na pitanje
27.01.2016.
izmenjena konkursna
27.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
03.02.2016.
izmenjena konkursna
03.02.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
07.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora - PARTIJA 1
07.03.2016.
Odluka o obustavi postupka - PARTIJA 2
11.03.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 2
19.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
30.12.2015. JN ODS-KG-0058-15: Antenski stubovi sa montažom.
  konkursna poziv    
12.01.2016.
odgovor na pitanje
15.01.2016.
odgovor na pitanje
20.01.2016.
odgovor na pitanje
20.01.2016.
odgovor na pitanje
10.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
         
30.12.2015. JN ODS-KG-0016-15: Usluga servisiranja uređaja za kontolu pogona.
  konkursna poziv    
25.02.2016.
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - PARTIJA 1
25.02.2016.
Odluka o obustavi okvirnog sporazuma - PARTIJA 2
11.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - PARTIJA 1
         
30.12.2015. JN ODS-KG-0011-15: Redovan servis vozila i radnih mašina.
  konkursna poziv    
12.01.2016.
odgovor na pitanje
07.03.2016.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - PARTIJA 1
07.03.2016.
Odluka o obustavi postupaka - PARTIJE 2 i 3
22.03.2016.
Obaveštenje o obustavi postupaka - PARTIJE 2 i 3
12.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - PARTIJA 1
         
28.12.2015. JN 125/2015 PPC: Usluga održavanja toplotne instalacije.
28.12.2015.
Konkursna dokumentacija
28.12.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
15.01.2016.
Odluka o obustavi postupka - partija 1
15.01.2016.
Odluka o obustavi postupka - partija 2
15.01.2016.
Odluka o obustavi postupka - partija 3
21.01.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1
21.01.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2
21.01.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3
         
28.12.2015. JN ODS-KG-0095-15: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
  konkursna poziv    
15.01.2016.
odgovor na pitanje
15.01.2016.
izmenjena konkursna
21.01.2016.
odgovor na pitanje
21.01.2016.
izmenjena konkursna
21.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
25.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora
21.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.12.2015. JN ODS-KG-0059-15: Građevinski radovi na transformatorskim stanicama 35/10 kV.
  konkursna poziv    
19.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora
26.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.12.2015. JN ODS-KG-0060-15: Usluga izrade projektne dokumentacije za objekte naponskog nivoa 35 kV.
  konkursna poziv    
30.12.2015.
izmenjena konkursna
15.01.2016.
odgovor na pitanje
15.01.2016.
izmenjena konkursna
21.01.2016.
odgovor na pitanje
21.01.2016.
izmenjena konkursna
21.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
19.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora
07.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.12.2015. JN ODS-KG-0093-15: Zaštitna i merna oprema za TS.
  konkursna poziv    
30.12.2015.
odgovor na pitanje
15.01.2016.
odgovor na pitanje
15.01.2016.
izmenjena konkursna
19.01.2016.
odgovor na pitanje
20.01.2016.
odgovor na pitanje
20.01.2016.
odgovor na pitanje
20.01.2016.
izmenjena konkursna
20.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
22.01.2016.
odgovor na pitanje
22.01.2016.
izmenjena konkursna
22.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
26.01.2016.
odgovor na pitanje
07.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
18.03.2016.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
05.08.2016.
Odluka o obustavi postupka
16.08.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
16.12.2015. JN 124/15 PPC: Privremeno skladište otpada sa montažom.
25.12.2015.
Odluka o dodeli Ugovora
25.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
16.12.2015. JN ODS-KG-0061-15: Izdavanje potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas.
  konkursna poziv    
14.01.2016.
Odluka o obustavi postupka
14.01.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
16.12.2015. JN ODS-KG-0094-15: Usluge tehničkog pregleda objekata.
  konkursna poziv    
15.01.2016.
odgovor na pitanje
09.02.2016.
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
14.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
         
14.12.2015. JN ODS-KG-0013-15: Usluga servisiranja klima uređaja.
  konkursna poziv    
12.01.2016.
izmene i dopune konkursne
12.01.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
10.02.2016.
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
25.02.2016.
Izmenjena odluka o dodeli okvirnog sporazuma
24.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
         
14.12.2015. JN ODS-KG-0014-15: Oprema za TS i vodove.
  konkursna poziv    
16.12.2015.
odgovor na pitanje
16.12.2015.
izmenjena konkursna
24.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora
07.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
11.12.2015. JN ODS-KG-0091-15: Oprema za održavanje printing i data centra.
  konkursna poziv    
14.12.2015.
izmenjena konkursna
09.02.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
11.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
11.12.2015. JN ODS-KG-0055-15: Dvostubna auto dizalica.
  konkursna poziv    
18.12.2015.
odgovor na pitanje
21.12.2015.
odgovor na pitanje
24.12.2015.
odgovor na pitanje
17.02.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
31.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
08.12.2015. JN 122/2015 PPC - Usluge servisiranja daljinski upravljivih elemenata na EEO - partija 2 (popravka reklozera)
08.12.2015.
Konkursna dokumentacija
08.12.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
31.12.2015.
Odluka o dodeli Ugovora
18.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
03.12.2015. JN 123/2015 PPC - Vulkanizerske usluge
03.12.2015.
Konkursna dokumentacija
03.12.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
31.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora
08.02.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
03.12.2015. JN ODS-KG-0015-15: Tapetarske usluge.
  konkursna poziv    
07.12.2015.
odgovor na pitanje
07.12.2015.
izmenjena konkursna
10.12.2015.
odgovor na pitanje
25.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora
26.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
02.12.2015. JN ODS-KG-0056-15: Usluga sređivanja i izlučivanja arhivske građe.
  konkursna poziv    
04.01.2016.
odgovor na pitanje
04.02.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
14.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
14.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
02.12.2015. JN ODS-KG-0012-15: Usluga parametriranja i ugradnje elektronskih uređaja staničnih računara i mikroprocesorskih relea.
  konkursna poziv    
09.02.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
28.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
27.11.2015. JN ODS-KG-0057-15: Hidraulična platforma za vozila sa ugradnjom.
  konkursna poziv    
01.12.2015.
izmenjena konkursna
04.12.2015.
izmenjena konkursna poziv
21.01.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
14.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
27.11.2015. JN ODS-KG-0024-15: Oprema i materijal za postojeće nadzemne i podzemne vodove 35 kV sa montažom.
  konkursna poziv    
01.12.2015.
izmenjena konkursna
16.12.2015.
odgovor na pitanje
16.12.2015.
izmenjena konkursna
24.12.2015.
odgovor na pitanje
27.01.2016.
Odluka o dodeli Ugovora
07.03.2016.
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
01.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
31.08.2015. Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog papira
  konkursna      
         
30.06.2015. JN 121/2015 PPC - Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
30.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
18.08.2015.
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 1
18.08.2015.
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 2
18.08.2015.
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 3
14.09.2015.
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 2
         
30.06.2015. JN 119/2015 OPC - Kancelarijski materijal.
  konkursna poziv    
31.07.2015.
odgovor na pitanje
31.07.2015.
izmenjena konkursna
31.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
06.08.2015.
odgovor na pitanje
06.08.2015.
izmenjena konkursna
06.08.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
14.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
         
30.06.2015. JN 104/2015 OPC - oprema i implementacija za "Call"
centar PD centar d.o.o. Kragujevac.
  konkursna poziv    
13.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
izmene i dopune konkursne
22.07.2015.
odgovor na pitanje
27.07.2015.
izmenjena konkursna izmenjen poziv
27.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
04.09.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
24.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.06.20145. JN 120/2015 PPC - Stručna literatura – štampana i elektronska izdanja
30.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 2
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 4
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 7
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 9
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 10
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 11
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 13
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 14
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 15
05.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 16
07.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 6
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 17
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 18
11.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 19
12.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 12
19.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
21.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
24.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 8
         
30.06.2015. JN 106/2015 OPC - Popravka i održavanje vozila i radnih mašina.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
odgovor na pitanje
21.07.2015.
izmenjena konkursna izmenjen poziv    
16.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 13
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 6
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 7
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 8
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 10
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 11
23.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 12
25.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 9
         
30.06.2015. JN 89/2015 OPC - DOBRA - OPREMA I MATERIJAL ZA POSTOJEĆE EEO NAPONSKOG NIVOA 10, 1 kV I POSTOJEĆU NISKONAPONSKU DISTRIBUTIVNU MREŽU SA MONTAŽOM I UGRADNjOM.
  konkursna poziv    
09.07.2015.
izmenjena konkursna
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
30.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
30.06.2015. JN 110/2015 OPC USLUGA ODRŽAVANJA SCADA SISTEMA.
  konkursna poziv    
17.07.2015.
odgovor na pitanje i izmena konkursne dokumetacije
17.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
28.07.2015.
odgovor na pitanje
31.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
31.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
30.06.2015. JN 116/2015 OPC Štampanje obrazaca i ostalog materijala.
  konkursna poziv    
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
30.06.2015. JN 117/2015 OPC Usluga održavanja postojećih uljnih kada, odvodnih kanala i uljnih jama (zamena šljunka u kadama, čišćenje odvodnih kanala, pražnjenje uljnih jama)..
  konkursna poziv    
10.07.2015.
odgovor na pitanje
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.06.2015. JN 118/2015 OPC usluga sanacije kontaminiranog zemljišta na rizičnim lokacijama i lokacijama ranijih ( istorijskih ) zagađenja.
  konkursna poziv    
07.07.2015.
odgovor na pitanje
07.07.2015.
izmenjena konkursna
08.07.2015.
odgovor na pitanje
13.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
odgovor na pitanje
25.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.06.2015. JN 108/2015 OPC Motorna vozila.
  konkursna poziv    
24.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
03.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
30.06.2015. JN 112/2015 OPC Softverski paket SCADA – oprema i povezivanje za obezbeđenje nadzora, upravljanja i protok informacija za DDC "Centar" Kragujevac.
  konkursna poziv    
03.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.06.2015. JN 91/2015 OPC OPREMA I MATERIJAL ZA EEO NAPONSKOG NIVOA 10,1 kV I NISKONAPONSKU DISTRIBUTIVNU MREŽU SA MONTAŽOM I UGRADNjOM.
  konkursna poziv    
09.07.2015.
izmenjena konkursna
24.07.2015.
odgovor na pitanje
27.07.2015.
odgovor na pitanje
22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
22.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
         
30.06.2015. JN 115/2015 OPC Usluga revizije vodovodne i kanalizacione mreže, čišćenje septičkih jama, održavanje toplotne instalacije.
  konkursna poziv    
17.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 7
17.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 8
17.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 9
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
02.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 6
         
30.06.2015. JN 107/2015 OPC Popravka i održavanje dizalica i hidrauličnih platformi.
  konkursna poziv    
14.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.06.2015. JN 103/2015 OPC - Usluge servisiranja daljinski upravljivih elemenata na EEO.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
izmenjena konkursna
11.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 2
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
29.06.2015. JN 93/2015 OPC - Usluge servisiranja i ispitivanja opreme za gašenje i dojavu požara.
  konkursna poziv    
23.07.2015.
odgovor na pitanje
09.09.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
05.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
05.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
29.06.2015. JN 67/2015 OPC - Pribor za izolovane kablove.
  konkursna poziv    
31.07.2015.
izmenjena konkursna
31.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
07.08.2015.
odgovor na pitanje
02.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
12.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
12.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
29.06.2015. JN 98/2015 OPC - Rasklopna oprema za TS i vodove.
  konkursna poziv    
17.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
izmenjena konkursna
05.08.2015.
izmenjena konkursna
05.08.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
20.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
27.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
26.06.2015. JN 68/2015 OPC - Elektroenergetska oprema za TS.
  konkursna poziv    
27.07.2015.
izmenjena konkursna
27.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
26.06.2015. JN 94/2015 OPC - ODRZAVANJE OPREME ZA RADIO VEZE I SDU.
  konkursna poziv    
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
26.06.2015. JN 102/2015 OPC - Građevinski radovi na izradi fasade i izgradnji krovne konstrukcije Upravne zgrade u Požarevcu.
  konkursna poziv    
17.07.2015.
izmenjena konkursna
17.07.2015.
izmenjena konkursna
24.07.2015.
odgovor na pitanje
25.07.2015.
odgovor na pitanje
25.07.2015.
izmene i dopune konkursne
25.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
06.08.2015.
izmene i dopune konkursne
06.08.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
10.08.2015.
izmenjena konkursna
25.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
26.06.2015. JN 114/2015 OPC - Usluge specijalističkih lekarskih pregleda.
  konkursna poziv    
24.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
izmenjena konkursna
24.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
07.09.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 2
29.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
29.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
21.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
26.06.2015. JN 113/2015 OPC - Usluge zdravstvenih pregleda za zaposlene.
  konkursna poziv    
21.07.2015.
odgovor na pitanje
21.07.2015.
izmenjena konkursna
23.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
31.12.2015.
izmene i dopune konkursne
31.12.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
18.02.2016.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 2
03.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
10.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
25.06.2015. JN 80/2015 OPC - Elektroinstalacione i elektronske komponente.
  konkursna poziv    
17.07.2015.
izmene i dopune konkursne
24.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
28.07.2015.
izmene i dopune konkursne
28.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
31.07.2015.
odgovor na pitanje
17.09.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
25.06.2015. JN 79/2015 OPC - TELEKOMUNIKACIONA OPREMA, KABLOVI I UGRADNJA.
  konkursna poziv    
29.06.2015.
izmenjena konkursna
10.07.2015.
odgovor na pitanje
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.06.2015. JN 81/2015 OPC - ZAŠTITNA I MERNA OPREMA ZA TS.
  konkursna poziv    
02.07.2015.
izmenjena konkursna izmenjen poziv    
04.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
17.09.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
25.06.2015. JN 62/2015 OPC - OPREMA ZA VIDEO NAZOR SA USLUGOM UGRADNJE.
  konkursna poziv    
09.07.2015.
odgovor na pitanje
09.07.2015.
odgovor na pitanje
09.07.2015.
odgovor na pitanje
13.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
odgovor na pitanje
20.07.2015.
odgovor na pitanje
23.07.2015.
odgovor na pitanje
23.07.2015.
odgovor na pitanje
23.07.2015.
odgovor na pitanje
23.07.2015.
odgovor na pitanje
15.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.06.2015. JN 101/2015 OPC - USLUGA SERVISA OPREME U MERNIM KOLIMA.
  konkursna poziv    
01.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
25.06.2015. JN 109/2015 OPC Nameštaj, oprema.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
izmenjena konkursna
06.07.2015.
odgovor na pitanje
22.07.2015.
izmenjena konkursna
22.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
13.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
13.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
25.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
24.06.2015. JN 111/2015 OPC - VULKANIZERSKE USLUGE.
  konkursna poziv    
09.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
09.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
15.09.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 1
         
22.06.2015. JN 96/2015 MVC - Električni aparati.
  konkursna poziv    
24.06.2015.
odgovor na pitanje
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
22.06.2015. JN 42/2015 OPC - Oprema za izvodnu ćeliju 35kV sa uslugom ugradnje u TS 110/35kV "Smederevo 2", ispitivanje iste i puštanje u rad i ispitivanje i priključenje dalekovoda DV 35kV za napajanje TS 35/10kV "Smederevo XII Lugavčina"..
  konkursna poziv    
17.07.2015.
odgovor na pitanje
07.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
19.06.2015. JN 99/2015 OPC Usluge utovara i prevoza.
  konkursna poziv    
13.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
24.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
19.06.2015. JN 105/2015 MVC - Papirna galanterija.
  konkursna poziv    
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
18.06.2015. JN 85/2015 OPC - Rezervni delovi za vozila i radne mašine.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
izmenjena konkursna
17.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
24.07.2015.
odgovor na pitanje
24.07.2015.
izmenjena konkursna
24.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
21.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
24.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
07.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
15.12.2015.
Odluka o izmeni ugovora - PARTIJA 5
         
18.06.2015. JN 92/2015 OPC - Kolektivna zaštitna sredstva.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
odgovor na pitanje
10.07.2015.
odgovor na pitanje
17.07.2015.
odgovor na pitanje
03.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
17.06.2015. JN 95/2015 OPC - Otuđenje otpada.
  konkursna poziv    
17.07.2015.
odgovor na pitanje
18.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
17.06.2015. JN 75/2015 OPC - Usluga fizičko tehničkog obezbeđenja imovine, lica i novca.
  konkursna poziv    
09.07.2015.
izmenjena konkursna
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
17.06.20145. JN 100/2015 PPC - Zakup rezervnog telekomunikacionog prenosnog puta DATA CENTAR JP EPS
17.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
25.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
17.06.2015. JN 87/2015 OPC Usluga geodetskog snimanja, parcelacije i projektovanja.
  konkursna poziv    
24.06.2015.
izmenjena konkursna
02.07.2015.
odgovor na pitanje
03.07.2015.
izmenjena konkursna
08.07.2015.
odgovor na pitanje
13.07.2015.
izmenjena konkursna
13.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
17.07.2015.
izmene i dopune konkursne
17.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
20.07.2015.
izmene i dopune konkursne
20.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
21.07.2015.
izmene i dopune konkursne
12.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
25.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
25.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
25.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
17.06.2015. JN 97/2015 MVC - Usluga mašinske obrade .
  konkursna poziv    
24.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
29.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
16.06.2015. JN 90/2015 OPC - Otuđenje otpadnih uređaja kontaminiranih PCB .
  konkursna poziv    
04.07.2015.
odgovor na pitanje
31.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
16.06.2015. JN 86/2015 MVC - Usluge edukacije u korišćenju osnovnih programskih paket .
  konkursna poziv    
22.06.2015.
odgovor na pitanje
22.06.2015.
izmenjena konkursna
22.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
16.06.2015. JN 44/2015 OPC - Održavanje, razvoj EDIS-a i FIS-a.
  konkursna poziv    
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
12.06.2015. JN 78/2015 OPC - Daljinski upravljivi elementi na srednjenaponskoj distributivnoj mreži.
  konkursna poziv    
06.07.2015.
izmenjena konkursna
06.07.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
14.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
14.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
19.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
19.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
         
12.06.2015. JN 88/2015 MVC - Izdavanje potvrde o ispravnosti uredjaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas.
  konkursna poziv    
12.06.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
12.06.2015. JN 63/2015 OPC - USLUGA IP TELEFONIJE.
  konkursna poziv    
20.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
11.06.2015. JN 65/2015 OPC - Ormani mesta merenja.
  konkursna poziv    
19.06.2015.
izmena i dopuna konkursne
13.07.2015.
odgovor na pitanje
13.07.2015.
odgovor na pitanje
21.08.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 2
24.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
11.06.2015. JN 83/2015 MVC - Tehnička oprema i sredstva za zbrinjavanje otpada i opasnih materija.
  konkursna poziv    
17.06.2015.
odgovor na pitanje
03.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
03.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
03.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
10.06.2015. JN 84/2015 OPC - Radovi na rekonstrukciji krova....
  konkursna poziv    
26.06.2015.
izmenjena konkursna
29.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
10.06.2015. JN 43/2015 OPC - OPREMA ZA 10 KV ĆELIJE ZA TS 110/10 KV SA USLUGOM UGRADNJE.
  konkursna poziv    
29.06.2015.
odgovor na pitanje
15.09.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
10.06.2015. JN 59/2015 OPC - Transformatorsko ulje i ulja za kablove.
  konkursna poziv    
12.06.2015.
izmenjena konkursna
25.06.2015.
odgovor na pitanje
13.07.2015.
odgovor na pitanje
19.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
25.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
09.06.2015. JN 82/2015 MVC - Voda i pića.
  konkursna poziv    
15.06.2015.
odgovor na pitanje
15.06.2015.
izmenjena konkursna
15.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
08.06.2015. JN 73/2015 OPC - Privremeno skladište otpada sa montažom..
  konkursna poziv    
16.06.2015.
izmenjena konkursna
31.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
05.06.2015. JN 53/2015 OPC - Usluga popravke relejne opreme, elektronskih uređaja i relejne zaštite.
  konkursna poziv    
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
05.06.2015. JN 72/2015 OPC - Usluga merenja i ispitivanja
  konkursna poziv    
05.06.2015.
izmenjena konkursna
17.06.2015.
odgovor na pitanje
22.06.2015.
izmenjena konkursna
24.06.2015.
izmenjena konkursna
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 8
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 6
11.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 7
13.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 9
         
04.06.2015. JN 74/2015 MVC - Destilovana voda.
  konkursna poziv    
08.06.2015.
izmena i dopuna konkursne
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
31.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
04.06.2015. JN 69/2015 OPC - Samonosivi kablovski snopovi.
  konkursna poziv    
08.06.2015.
izmenjena konkursna
24.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
04.06.2015. JN 76/2015 MVC - Servisiranje i popravka klima uređaja u vozilima.
  konkursna poziv    
17.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
03.06.2015. JN 56/2015 OPC - Brojila električne energije.
  konkursna poziv    
16.06.2015.
odgovor na pitanje
29.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
04.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
03.06.2015. JN 41/2015 OPC - Regulator napona za transformator 110/35 kV 20 MVA, sa uslugom zamene ormana upravljanja u TS "Smederevo 1"..
  konkursna poziv    
31.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
01.06.2015. JN 60/2015 OPC - Stubovi za električne mreže – Betonski i metalni i betonske konzole.
  konkursna poziv    
24.06.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
03.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
01.06.2015. JN 64/2015 OPC - Oprema i materijal sa uslugom ugradnje u postojeće TS 110/x kV.
  konkursna poziv    
12.06.2015.
izmene i dopune konkursne
19.06.2015.
izmene i dopune konkursne
26.06.2015.
odgovor na pitanje
07.08.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 1
18.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
01.06.20145. JN 71/2015 - PPC - Beton i građevinski materijal za ogranak ED Elektromorava Požarevac
01.06.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
08.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.05.2015. JN 61/2015 OPC - Stubovi za električne mreže – Drveni stubovi.
  konkursna poziv    
24.06.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
06.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
29.05.2015. JN 55/2015 OPC - PROGRAMSKI PAKETI.
  konkursna poziv    
16.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.05.20145. JN 70/2015 - PPC - Ugostiteljske usluge za igranad ED Elektromorava Smederevo
29.05.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.05.2015. JN 57/2015 MVC - Sertifikacione usluge.
  konkursna poziv    
04.06.2015.
odgovor na pitanje
04.06.2015.
izmenjena konkursna
04.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
05.06.2015.
odgovor na pitanje
05.06.2015.
izmena i dopuna konkursne
06.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
28.05.2015. JN 58/2015 OPC - Usluga popravke ispravljača i invertora.
  konkursna poziv    
03.06.2015.
odgovor na pitanje
25.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
27.05.2015. JN 51/2015 OPC - Usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena.
  konkursna poziv    
23.06.2015.
izmenjena konkursna
23.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
         
22.05.2015. JN 49/2015 OPC - USLUGE NA IZGRADNjI I ODRŽAVANjU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA NAPONSKOG NIVOA 110kV SA ISPORUKOM I UGRADNjOM DOBARA.
  konkursna poziv    
19.06.2015.
odgovor na pitanje
17.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
22.05.2015. JN 50/2015 OPC - Oprema i revitalizacija mernih kola.
  konkursna poziv    
03.06.2015.
izmena i dopuna konkursne
24.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
22.05.20145. JN 26/2015 - PPC - Razvoj ORD softvera
22.05.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
         
21.05.2015. JN 54/2015 MVC - Metalne stalaže.
  konkursna poziv    
22.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
09.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
20.05.2015. JN 52/2015 OPC - Rezervni delovi za brojila .
  konkursna poziv    
21.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
20.05.2015. JN 48/2015 MVC - Ugradnja, popravka i održavanje TNG uređaja u vozilima.
  konkursna poziv    
12.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
17.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
18.05.2015. JN 45/2015 OPC - Merni uređaji, termovizijska kamera i alati.
  konkursna poziv    
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
06.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
18.05.2015. JN 47/2015 MVC - Centriranje trapa.
  konkursna poziv    
12.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
17.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
15.05.2015. JN 21/2015 OPC - Usluge mobilne telefonije.
  konkursna poziv    
27.05.2015.
odgovor na pitanje
27.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
29.05.2015.
odgovor na pitanje
29.05.2015.
odgovor na pitanje
05.06.2015.
odgovor na pitanje
09.06.2015.
odgovor na pitanje
07.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
13.05.2015. JN 24/2015 OPC - Konsultanske usluge iz oblasti IMS-a
  konkursna poziv    
15.05.2015.
odgovor na pitanje
15.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
19.05.2015.
odgovor na pitanje
20.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
13.05.2015. JN 38/2015 OPC - Oprema i materijal za povezivanje objekata novih kupaca na distributivnu mrežu i rekonstrukciju kod postojćih kupaca sa ugradnjom.
  konkursna poziv    
29.05.2015.
odgovor na pitanje
01.06.2015.
odgovor na pitanje
04.06.2015.
odgovor na pitanje
08.06.2015.
izmena i dopuna konkursne
30.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
12.05.2015. JN 30/2015 OPC - Molersko farbarski, stolarski i staklarski radovi.
  konkursna poziv    
10.06.2015.
izmenjena konkursna
10.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
13.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
12.05.2015. Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju industrijskog neopasnog otpada
  konkursna      
         
11.05.2015. JN 25/2015 OPC - Usluga održavanja zelenih površina i cveća.
  konkursna poziv    
28.05.2015.
odgovor na pitanje
28.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
29.05.2015.
odgovor na pitanje
29.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
17.07.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 1
28.07.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 1
11.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
07.05.2015. JN 32/2015 OPC Usluga popravke i servisa mernih uređaja sa overom.
  konkursna poziv    
05.06.2015.
izmene i dopune konkursne
05.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
09.06.2015.
izmene i dopune konkursne
09.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
05.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 6
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 7
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 8
07.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 9
         
05.05.2015. JN 40/2015 OPC - Građevinski i zemljani radovi na EEO i NEEEO.
  konkursna poziv    
26.05.2015.
izmena i dopuna konkursne
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
12.08.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
07.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
05.05.2015. JN 35/2015 OPC - ODRŽAVANJE ŠTAMPAČA, FOTOKOPIR APARATA I RECIKLAŽA TONERA.
  konkursna poziv    
25.05.2015.
izmene i dopune konkursne
29.05.2015.
odgovor na pitanje
29.05.2015.
odgovor na pitanje
29.05.2015.
odgovor na pitanje
29.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.04.2015. JN 27/2015 - PPC - Oprema i implementacija sistema za očitavanje brojila putem mobilnih telefona sa održavanjem.
30.04.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
18.05.2015.
Odluka o dodeli Ugovora
02.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.04.2015. JN 37/2015 MVC - Baždarenje, popravka i izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa.
  konkursna poziv    
29.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
29.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
29.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
30.04.2015. JN 29/2015 OPC - Usluga popravke i remonta transformatora
  konkursna poziv    
08.05.2015.
odgovor na pitanje
11.05.2015.
odgovor na pitanje
15.05.2015.
odgovor na pitanje
21.05.2015.
odgovor na pitanje i izmena konkursne
21.05.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
26.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
26.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
26.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
30.04.2015. JN 36/2015 MVC - Usluge popravke i zamene izduvnog sistema
  konkursna poziv    
02.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.04.2015. JN 28/2015 OPC - Elektromontažni-elektroinstalaterski radovi na održavanju i izgradnji EEO, priključaka i mernih mesta
  konkursna poziv    
07.05.2015.
odgovor na pitanje
08.05.2015.
odgovor na pitanje
11.05.2015.
odgovor na pitanje
15.05.2015.
odgovor na pitanje
18.05.2015.
odgovor na pitanje
02.07.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
13.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
13.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
07.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
29.04.2015. JN 31/2015 OPC - Usluga ispitivanja trafo ulja
  konkursna poziv    
14.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.04.2015. JN 34/2015 OPC - OPREMA I MATERIJAL ZA SERVERSKU I MREŽNU INFRASTRUKTURU
  konkursna poziv    
04.05.2015.
izmena konkursne
05.05.2015.
izmena konkursne
15.05.2015.
odgovor na pitanje
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
29.04.2015. JN 39/2015 MVC - Izdavanje potvrde o ispravnosti uređaja i opreme zapogon vozila na tečni naftni gas
  konkursna poziv    
13.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 1
         
28.04.2015. JN 23/2015 OPC - Kablovi za distribuciju električne energije
  konkursna poziv    
22.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
24.04.2015. JN 33/2015 MVC - Zastave i koplja
  konkursna poziv    
30.04.2015.
odgovor na pitanje
05.05.2015.
odgovor na pitanje
30.06.2015.
Odluka o izmeni Ugovoru
         
21.04.2015. JN 15/2015 OPC - Dobra - Oprema za rad
  konkursna poziv    
08.05.2015.
odgovor na pitanje
11.05.2015.
odgovor na pitanje
14.05.2015.
odgovor na pitanje
18.05.2015.
odgovor na pitanje
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
         
21.04.2015. JN 22/2015 OPC - PLOMBE ZA MERNE UREDJAJE
  konkursna poziv    
07.05.2015.
odgovor na pitanje
08.05.2015.
odgovor na pitanje
16.06.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
         
20.04.2015. JN 20/2015 OPC - Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu
  konkursna poziv    
24.04.2015.
odgovor na pitanje i izmena konkursne
04.05.2015.
odgovor na pitanje
07.05.2015.
odgovor na pitanje i izmena konkursne
08.05.2015.
odgovor na pitanje
08.05.2015.
odgovor na pitanje
08.05.2015.
dodatne informacije i izmenjena konkursna
08.05.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
11.05.2015.
odgovor na pitanje i izmena konkursne
12.05.2015.
dopuna odgovora na pitanje ponuđača
13.05.2015.
odgovor na pitanje
15.05.2015.
odgovor na pitanje
05.06.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 3
05.06.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - PARTIJA 2
24.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
24.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 4
24.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 5
06.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
30.11.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
15.04.2015. JN 16/2015 MVC - Usluga Deratizacija, Dezinsekcija i Dezinfekcija
  konkursna poziv    
17.04.2015.
odgovor na pitanje
04.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
04.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
04.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
15.04.2015. JN 17/2015 OPC - Otuđenje otpadnih uređaja kontaminiranih PCB
  konkursna poziv    
02.06.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
09.04.2015. JN 19/2015 OPC - Usluga očitavanja brojila i ažuriranje podataka za merno mesto
  konkursna poziv    
21.04.2015.
odgovor na pitanje
21.04.2015.
izmena i dopuna konkursne
24.04.2015.
odgovor na pitanje
29.04.2015.
odgovor na pitanje
02.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
09.04.2015. JN 18/2015 OPC - Usluge servisa i kalibracije opreme za baždarnice i merne opreme sa overom
  konkursna poziv    
08.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
08.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
14.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
07.04.2015. JN 2/2015 MVC - PP centrala i ostala oprema za gasšenje požara sa uslugom projektovanja, isporuke i montaže
  konkursna poziv    
07.04.2015.
odgovor na pitanje
14.04.2015.
odgovor na pitanje
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
06.04.2015. JN 14/2015 OPC - Beton i gradjevinski materijal
  konkursna poziv    
16.04.2015.
izmene i dopune konkursne
21.04.2015.
odgovor na pitanje
21.04.2015.
izmena i dopuna konkursne
13.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 1
19.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
28.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 2
         
03.04.2015. JN 10/2015 MVC - Industrijski gasovi
  konkursna poziv    
25.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
25.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
25.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
03.04.2015. JN 13/2015 MVC - Usluga reklame u štampi
  konkursna poziv    
18.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
19.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
20.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
         
03.04.2015. JN 5/2015 MVC - IZDAVANJE POTVRDE O ISPRAVNOSTI UREDJAJA I OPREME ZA POGON VOZILA NA TECNI NAFTNI GAS
  konkursna poziv    
15.04.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka
         
02.04.2015. JN 9/2015 MVC - Priprema i štampa lista Centar
  konkursna poziv    
04.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
01.04.2015. JN 3/2015 OPC - Toneri
  konkursna poziv    
24.04.2015.
odgovor na pitanje
27.04.2015.
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
30.04.2015.
poziv za podnošenje ponuda - izmenjen    
30.04.2015.
izmene i dopune konkursne    
30.04.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
02.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
01.04.2015. JN 4/2015 OPC - AKUMULATORI, PNEUMATICI , ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ
  konkursna poziv    
03.04.2015.
odgovor na pitanje
28.04.2015.
izmenjena konkursna
28.04.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
27.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 2
         
01.04.2015. JN 6/2015 OPC - Usluga državanja higijene u poslovnim objektima na teritoriji ED Centar d.o.o. Kragujevac
  konkursna poziv    
06.04.2015.
odgovor na pitanje
14.04.2015.
izmenjena konkursna
16.04.2015.
odgovor na pitanje
16.04.2015.
izmenjena konkursna
17.04.2015.
odgovor na pitanje
06.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
01.04.2015. JN 7/2015 OPC - Ugostiteljske usluge
  konkursna poziv    
13.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka - PARTIJA 3
10.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
10.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
         
31.03.2015. JN 8/2015 OPC - Usluga brze pošte
  konkursna poziv    
17.04.2015.
odgovor na pitanje
17.04.2015.
izmenjena konkursna
01.06.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.03.2015. JN 1/2015 OPC - Održavanje kovertirki
  konkursna poziv    
23.04.2015.
izmena i dopuna konkursne
15.05.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
30.03.2015. JN 12/2015 OPC - OPREMA ZA AUTOMATSKU OVERU BROJILA ZA BAŽDARNICU
  konkursna poziv    
23.04.2015.
izmena i dopuna konkursne
08.065.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
24.03.2015. JN 11/2015 MVC - Tehnički pregled vozila
  konkursna poziv    
24.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
28.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
28.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3
         
06.01.2015. Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju industrijskog otpada
  konkursna