Javne nabavke
Požarevac
 
   
 
28.08.2013. JN 1/2013 - OPEM - Javna nabavka autodelova po partijama
  konkursna poziv    
12.09.2013.
izmene i dopune konkursne izmenjena konkursna    
05.10.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
05.10.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
         
03.09.2013. JN 2/2013 - OPEM -Javna nabavka dobra - lični alat za ED "Elektromorava" Požarevac
  konkursna poziv    
20.09.2013.
pojašnjenje konkursne dokumentacije
30.09.2013.
pojašnjenje konkursne dokumentacije ELTEC
30.09.2013.
pojašnjenje konkursne dokumentacije MAGNAT
21.07.2014.
obaveštenje o obustavi postupka
         
21.10.2013. JN 3/2013 - OPEM - Javna nabavka dobra - elektromaterijal po partijama
  konkursna poziv    
01.11.2013.
izmene i dopune konkursne dokumentacije
01.11.2013.
nova konkursna dokumentacija
07.11.2013.
obaveštenje o obustavi postupka - partija 2
07.11.2013.
obaveštenje o obustavi postupka - partija 5
12.11.2013.
izmene i dopune konkursne dokumentacije
12.11.2013.
nova konkursna dokumentacija
15.11.2013.
pojašnjenje konkursne dokumentacije GAT
15.11.2013.
pojašnjenje konkursne dokumentacije COMEL
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11
24.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12
30.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9
30.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10
30.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 13
 
29.10.2013. JNMV 6/2013 - Javna nabavka male vrednosti: usluga deratizacije i dezinsekcije u trafostanicama
  konkursna poziv    
01.11.2013.
izmene i dopune konkursne dokumentacije
01.11.2013.
nova konkursna dokumentacija
13.12.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru
         
29.10.2013. JNMV 7/2013 - Javna nabavka male vrednosti: usluga prepravke elektromehaničkih releja
  konkursna poziv    
28.11.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
30.10.2013. JN 4/2013 OPEM - Javna nabavka radova: Zemljani i građevinski radovi na održavanju EEO
  konkursna poziv    
20.11.2013.
izmene i dopune nova konkursna    
30.12.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
30.12.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
30.12.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
30.12.2013.
obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
   
19.11.2013. JN 5/2013 OPEM - Javna nabavka radova: Alu-stolarija sa ugradjom na poslovnom objektu ED "Elektromorava" Požarevac
  konkursna poziv    
11.12.2013.
izmene i dopune nova konkursna    
03.01.2014.
obaveštenje o zaključenom ugovoru