Јавни позиви

Јавни позив за подношење понуда за ресторан у Крагујевцу

Оглас за ресторан
Ценовник за ресторан

Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада

ЈАВНИ ПОЗИВ
Подаци о понуђачу
Образац понуде
Izveštaj o stručnoj oceni