Јавни позиви

Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада

ЈАВНИ ПОЗИВ
Подаци о понуђачу
Образац понуде
Izveštaj o stručnoj oceni