Istraživanje tržišta    
 
         
06.03.2015.

Uslugu očitavanja brojila i uslugu prikupljanja podataka o mernom mestu..